Aktualności

Złote Gody 2020

Złote Gody 2020

    (…)aby„miłość nigdy nie ustała”

 

 

 

W dniach 15 i 16 grudnia 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bedlnie Wójt Gminy Bedlno Józef Ignaczewski dokonał uroczystego odznaczenia par małżeńskich, które przeżyły w związku małżeńskim 50 lat.

Szanownych Jubilatów Wójt Gminy Bedlno uhonorował Medalami Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które to wśród polskich odznaczeń państwowych zajmują miejsce szczególne, symbolizują bowiem szacunek, jakim Rzeczpospolita darzy trwałą więź małżeńską i wagę, jaką przywiązuje do pomyślności rodziny.

Wójt Gminy Bedlno skierował do Jubilatów wyrazy uznania, najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia kolejnych lat wspólnego życia w zdrowiu, pogodzie ducha oraz życzliwej opieki najbliższych na wiele następnych lat.

Ponadto Czcigodni Jubilaci otrzymali od Wójta Gminy Bedlno dyplomy oraz upominki.

 

Dostojni Jubilaci to: 

  • Jadwiga   i   Henryk   Sowińscy
  • Jadwiga   i   Marian   Dominiak
  • Barbara   i   Zygmunt   Szcześniak
  • Krystyna   i   Józef   Florczak
  • Zofia   i   Zdzisław   Głuszcz
  • Helena   i   Zbysław   Kowalscy
  • Janina   i   Sławomir   Gajda

 

Niestety nie wszyscy Jubilaci mogli przybyć osobiście, jednak zadbano, aby odznaczenia, dyplomy oraz upominki otrzymały wszystkie pary.

 

« Powrót