Aktualności

MAŁE (WIELKIE) SOŁECKIE PROJEKTY LOKALNE

Zarząd Województwa Łódzkiego na początku roku ogłosił nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Gmina Bedlno złożyła trzy wnioski o przyznanie pomocy.

W dniu 24 kwietnia 2018 roku Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2018 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowe - Gmina Bedlno otrzymała trzy dotacje celowej, każda w wysokości 5.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie projektów sołeckich.

Pierwsza dotacja celowa obejmuje Remont elewacji zewnętrznej świetlicy wiejskiej w miejscowości Stradzew, gdzie wartość całkowita zadania wynosi 8.000,00 zł. Druga dotacja obejmuje wykonanie instalacji grzewczej w świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo, gdzie wartość całkowita zadania wynosi 9.500,00 zł. Trzecia dotacja obejmuje wykonanie strefy rekreacji przy Szkole Podstawowej w Pleckiej Dąbrowie,   gdzie wartość całkowita zadania wynosi 7.000,00 zł.

Wysokość udzielonej dotacji w pierwszym przypadku wynosi 62,50% całkowitych kosztów projektu,  w drugim 52,63% całkowitych kosztów projektu, a w trzecim 71,43% całkowitych kosztów projektu.

Data Opublikowania: 02/10/2018

Czytaj więcej

Gminne Akademickie Biura Karier

  Bedlno, dnia 26 września 2018r.

 

 

  Szanowni Mieszkańcy Gminy Bedlno,

Pragnę   Państwa poinformować, że na terenie gminy jest możliwość uruchomienia działalności lokalnego biura programu Gminne Akademickie Biura Karier.

 

Dla urzeczywistnienia propozycji działań komercyjni partnerzy przedsięwzięcia przewidują zatrudnienie (etat) osoby między 19 a 45 rokiem życia. Mile widziane, gdy kandydata do pracy rekomenduje lokalna organizacja pozarządowa. Kandydat nie powinien posiadać doświadczenia w pracy biurowej. Wszystkiego nauczy się w trakcie szkolenia.

Rekomendowana osoba będzie zobowiązana nabyć status studenta jednej z partnerskich uczelni wyższych i już od października 2018 roku rozpocząć studia i dodatkowe stosowne szkolenie stanowiskowe. Studia oraz szkolenie (w tym bankowe) realizowane będzie głównie systemem e-learningu. Od 2019 roku student otrzymać może refundację 100 % kwalifikowanych kosztów studiów: czesne - dojazdy, hotel, wyżywienie.

Dla zapewnienia właściwego standardu wykonywania pracy na terenie gminy zaplanowano wybudowanie w trybie pilnym domku wolnostojącego (88 m2) z przeznaczeniem na wielofunkcyjną działalność biurową. Jednocześnie może rozpocząć się (z budżetu Centrali Programu) budowa domku jednorodzinnego z przeznaczeniem na mieszkanie kandydata do kierowania lokalnym biurem programu GABK. Alternatywą dla zabudowy parterowej jest możliwość postawienia budynku biurowo mieszkalnego dwukondygnacyjnego z zachowaniem przeznaczenia funkcjonalności wybudowanego domu.

 

Wstępną informację o działaniu znajdą Państwo na stronie internetowej pod adresem: www.gabk.pl.

Więcej informacji można uzyskać u Pana Sebastiana Chudziana - Kierownika Zespołu Wdrażającego GABK, telefon kontaktowy: 22 90 4226 – centrala.                  

Data Opublikowania: 27/09/2018

Czytaj więcej

PIERWSZA OSA W GMINIE BEDLNO

W Gminie Bedlno powstanie Otwarta Strefa Aktywności (OSA) – wariant rozszerzony   przy Szkole Podstawowej w Bedlnie – Bedlno 31A. W skład strefy o powierzchni     949 m² będą wchodzić trzy kompleksy tj:

- siłownia zewnętrzna będzie wyposażona w 6 urządzeń do ćwiczeń,   w tym dla osób niepełnosprawnych.

- sprawnościowy plac zabaw dla dzieci wyposażony w dwa zestawy linowo-drabinkowo-wspinaczkowe oraz piramidę linową.

- strefa relaksu wyposażona w stół do szachów, grę kółko i krzyżyk,  ławki, stojak na rowery oraz nasadzenia.

      Koszt realizacji całego zadania wyniesie 97 318,00 PLN.  Z  Ministerstwa Kultury Fizycznej i Sportu pozyskano dofinansowanie 48 600,00 PLN. Pozostała część w kwocie 48 718,00 PLN ze środków własnych budżetu Gminy Bedlno w roku 2018.

      Cała inwestycja  powstanie dzięki przychylności i staraniom Pana Wójta Krzysztofa Kołacha, Pani Skarbnik Anety Ciężarek oraz Radnych Gminy Bedlno.

          Utworzenie OSA spowoduje zaciśnięcie więzi wielopokoleniowych. Okolicznym mieszkańcom brakuje takiego miejsca. Obiekt przyczyni się do podwyższenia jakości  życia wiejskiego poprzez promowanie zdrowych nawyków aktywności fizycznej.

        Szczególnie z inwestycji cieszy się społeczność Szkoły Podstawowej w Bedlnie. Obok szkoły powstanie tak zróżnicowany teren rekreacyjny. Jesteśmy wdzięczni Panu Wójtowi Krzysztofowi Kołachowi, że lokalizację OSA wybrał teren przy naszej szkole.

Ewa Kowalska

 

TEREN NA KTÓRYM POWSTANIE OSA

 

Data Opublikowania: 25/09/2018

Czytaj więcej

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

  Bedlno, 25.09.2018r.


 

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY KLĘSKI SUSZY

Z uwagi na występującą suszę na terenie gminy Bedlno zawiadamiam o wszczęciu w dn. 25.09.2018r. drugiej procedury związanej z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych.

 

Zgodnie z raportami sporządzanymi przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zagrożenie suszą na terenie gminy Bedlno dotyczy:


 

  1. na glebach bardzo lekkich (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty) następujących upraw: ziemniaki,
  2. na glebach lekkich (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocy pylasty) następujących upraw: ziemniaki, buraki cukrowe,
  3. na glebach średnich (glina lekka, glina lekka pylasta, pył gliniasty, pył zwykły, pył piaszczysty): ziemniaki.

W związku z powyższym informuję rolników poszkodowanych w wyniku suszy o możliwości składania do Urzędu Gminy w Bedlnie (pokój nr 28) wniosków o oszacowanie strat poniesionych w uprawach w terminie do dn. 8 października 2018r.


 

Wzór wniosku wraz z niezbędnymi oświadczeniami :

Data Opublikowania: 25/09/2018

Czytaj więcej