Aktualności

Ogłoszenie Bezzwrotne dofinansowanie 85% na - gruntową pompę ciepła - wentylację mechaniczną wraz z rekuperacją - instalację fotowoltaiczną powyżej 190 kW mocy.

Ogłoszenie


Bezzwrotne dofinansowanie 85% na ;
1. Gruntową pompę ciepła.
2. Wentylację mechaniczną wraz z rekuperacją.
3. Instalację fotowoltaiczną powyżej 190 kW mocy.


Organizowany obecnie przez naszą Fundację Dar Oze Program Parasolowy oparty jest całkowicie na działaniu 4.1 Odnawialne źródła energii / 4.1.2 Odnawialne źródła energii, RPO Łódzkiego Każdy przedsiębiorca, Wspólnota lub Spółdzielnia Mieszkaniowa ,oraz
każda osoba indywidualna posiadająca, lub wynajmująca budynek z województwa łódzkiego, może obecnie dołączyć do działań Fundacji Dar Oze i może uzyskać 85% dofinansowania na wyżej wymienione inicjatywy.


Nabór osób zainteresowanych uzyskaniem 85% bezzwrotnej dotacji będzie prowadzony przez naszą fundację do dnia 15.10.2018 lub do dnia w którym Urząd Marszałkowski województwa Łódzkiego wyśle dla naszej Fundacji informacje o konieczności dokonania poprawek oraz uzupełnień w kryterium formalnym.
 

Fundacja Dar Oze
info@fundacjadaroze.pl
www.daroze.pl
Dariusz Skrobisz : 575475306
Asystentka : Agnieszka Ryczek 575 475 307
Czekamy na państwa kontakt
Do usłyszenia do zobaczenia

Data Opublikowania: 27/08/2018

Czytaj więcej

PROGRAM DOBRY START - 300 zł dla ucznia

W ramach rządowego „ Dobry Start” na wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny przysługuje jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł .

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole , aż do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne , uczące się w szkole otrzymują świadczenie do ukończenia przez nie 24 roku życia.  

Należy zaznaczyć, że szkoła – oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum,  szkołę ponadpodstawową, i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych , szkołę artystyczną w której realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki , a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Wniosek o świadczenie dobry start można składać online już od 1 lipca przez stronę empatia.mrpips.gov.pl lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia droga tradycyjną ( w formie papierowej).

Ważne : Wniosek należy złożyć do 30 listopada   danego roku .

Aby otrzymać wsparcie , należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka , ojciec lub opiekun dziecka. Wniosek o świadczenie dla dzieci , które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy , osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek   należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie. Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej trzeba złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

Należy zaznaczyć  ,że 300 zł nie będzie przysługiwać na dzieci uczące się w przedszkolu oraz realizujące roczne przygotowanie szkolne ( tzw. zerówka ) w szkole lub przedszkolu. 

Świadczenie dobry start nie  podlega unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart

 

Wzór wniosku

Pliki do pobrania

Data Opublikowania: 29/06/2018

Czytaj więcej

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

 

19 czerwca 2018 r.

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi.  Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha. 

Rejestracja w 5 krokach

Tak to wygląda w skrócie:

Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka

Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica

Krok 3: wpisujesz dane dziecka

Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w który chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka na ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną)

Krok 5: podgląd wniosku i… podpis (Profilem Zaufanym).

Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu.

To nie koniec zmian

To nie jedyne zmiany, które wkrótce zaczną obowiązywać, a które dotyczą rodziców. W funkcjonujących dotychczas przepisach i rejestrach publicznych brakuje mechanizmów jednoznacznie łączących dziecko z rodzicami (tzw. parentyzacja). Gromadzone w aktach imiona, nazwiska i nazwiska rodowe rodziców nie zawsze jednoznacznie ich wskazują. Utrudnia to nie tylko prowadzenie rozmaitych statystyk publicznych, ale też np. realizację programów pomocowych państwa, takich jak Rodzina 500 plus.

Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji przygotowało też takie zmiany:

·                jednoznaczne powiązanie danych rodziców i dzieci w rejestrze PESEL (tzw. parentyzacja):

Numery PESEL rodziców pojawią się w danych gromadzonych przy akcie urodzenia dziecka oraz w rejestrze PESEL.  Planowane wejście w życie - od 1 grudnia 2018 r.,

·                szybsze poprawianie niezgodnych z prawdą informacji zgromadzonych w rejestrze PESEL:

Organy korzystające z dostępu do rejestru PESEL będą mogły zgłaszać niezgodność bezpośrednio do właściwego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego za pomocą dedykowanej do tego e-usługi.  Planowane wejście w życie - 1 maja 2019 r.

Wydział Komunikacji

Ministerstwo Cyfryzacji

 

Kontakt dla mediów:
Wydział Komunikacji

media@mc.gov.pl

tel. kom.: 694 444  486

tel.: +48 22  556 84 70

 

Data Opublikowania: 27/06/2018

Czytaj więcej

Karta Seniora Województwa Łódzkiego

Uchwałą nr XLIV/544/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 roku został przyjęty program działań na rzecz wsparcia osób starszych w województwie łódzkim pod nazwą    „Karta Seniora Województwa Łódzkiego".

Celem wprowadzenia Karty Seniora jest: promowanie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów; wzmocnienie kondycji finansowej seniorów; zachęcanie osób 60+ do korzystania z dóbr kultury, edukacji , sportu i innych na terenie województwa łódzkiego; umożliwienie seniorom rozwoju swoich pasji i zainteresowań oraz promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu.

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60 rok życia ,które oferują instytucje oraz przedsiębiorcy. Karta wydawana jest bezpłatnie i jest bezterminowa.

Aby otrzymać Kartę Seniora Województwa Łódzkiego należy tylko złożyć wniosek do Regionalnego Centrum Pomocy Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8, 91 – 302 Łódź. Wniosek o wydanie karty można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bedlnie ,lub na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi:  zakładka Seniorzy/Karta Seniora Województwa Łódzkiego /Wnioski i inne dokumenty

Więcej informacji  na temat Karty Seniora można uzyskać na stronie internetowej www.rcpslodz.pl  lub pod numerem telefonu ( 42) 203- 48- 78 .

Data Opublikowania: 15/02/2018

Czytaj więcej