Aktualności

PRZYZNANE GRANTY SOŁECKIE 2020

  PRZYZNANE GRANTY SOŁECKIE  NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2020 ROKU

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał granty sołeckie dla projektów w sołectwach z terenu województwa łódzkiego.
W tym roku z przyznanych dotacji skorzystają trzy sołectwa z naszej gminy: Groszki, Orłów – Kolonia, Szewce Nadolne.


  W sołectwie Groszki realizowane zostanie zadanie pn. „Utworzenie siłowni zewnętrznej w miejscowości Groszki” realizacja zadania polegać będzie na
wykonaniu prac związanych z przygotowaniem i wyrównaniem terenu pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej   oraz montażem urządzeń siłowni zewnętrznej tj. orbit rek, rowerek, biegacz, prasa nożna „N”, wyciskanie siedząc.

W sołectwie Orłów – Kolonia realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Orłów-Kolonia” realizacja zadania polegać będzie na wykonaniu schodów zewnętrznych wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich oraz na instalacji ogrzewania (piec wolnostojący) świetlicy.

W sołectwie Szewce Nadolne realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szewce Nadolne” realizacja zadania polegać będzie na   pracach remontowych w pomieszczeniach kuchenno – gospodarczych.

Każde z sołectw zadeklarowało wkład własny pieniężny oraz czynny w postaci zaangażowania mieszkańców w realizację przedsięwzięć. Realizacja projektów odbędzie się w terminie 1 lipca – 15 listopada 2020 r.

 

 

W dniu 8 lipca 2020 r. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Pan Andrzej Górczyński wręczył granty w wysokości po 10000,00 zł dla sołectw: Groszki, Orłów – Kolonia, Szewce Nadolne.

Data Opublikowania: 15/07/2020

Czytaj więcej

ZREALIZOWANE GRANTY SOŁECKIE 2019

 

ZREALIZOWANE GRANTY SOŁECKIE
NA TERENIE GMINY BEDLNO W 2019 ROKU

W 2019 roku na terenie Gminy Bedlno zrealizowano ze środków budżetu Samorządowego Województwa Łódzkiego trzy zadania w ramach pomocy finansowej udzielnej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych.

Granty sołeckie otrzymały: Sołectwo Głuchów, Sołectwo Stanisławice, Sołectwo Załusin.

SOŁECTWO GŁUCHÓW

Sołectwo Głuchów   zrealizowało zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Tomczyce”. Realizacja projektu polegała na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku, malowaniu ścian zewnętrznych, wykończeniu części dachu i ścian wewnątrz obiektu. Remont elewacji poprawił wizerunek obiektu. Przyciągnął lokalną społeczność zachęcił do wspólnego działania i integracji.

Dzięki wykonaniu prac remontowych świetlicy znacznie poprawiła się funkcjonalność budynku co przełożyło się na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, poprawiła się możliwości wspólnego spotykania się, nawiązywania kontaktów, kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów, rozwoju kulturalnego i rozwoju własnych zainteresowań.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 16  000,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10  000,00 zł

 

SOŁECTWO STANISŁAWICE

Sołectwo Stanisławice zrealizowało zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławice”. Realizacja projektu polegał na wymianie podłogi oraz na instalacji ogrzewania świetlicy. Świetlica miała starą podłogę i nie była wyposażona w system ogrzewania co uniemożliwiało korzystanie z niej w czasie, kiedy temperatury są niesprzyjające. Dzięki wykonaniu nowej podłogi i zamontowaniu ogrzewania znacznie poprawiła się funkcjonalność budynku co przełożyło się na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, poprawiła się możliwości wspólnego spotykania się, nawiązywania kontaktów, kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów, rozwoju kulturalnego i rozwoju własnych zainteresowań. Remont świetlicy umożliwi organizowanie szkoleń i pokazów dla miejscowej społeczności nie tylko w czasie letnim.

Całkowity koszt realizacji projektu: 13  580,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10  000,00 zł

 

SOŁECTWO ZAŁUSIN

Sołectwo   Załusin zrealizowało zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Załusin”. Realizacja projektu polegała na wymianie podłogi. Świetlica miała starą, zniszczoną podłogę. Wykonanie nowej podłogi znacznie poprawiło funkcjonalność budynku co przełożyło się na zwiększenie aktywności społeczności lokalnej, poprawiła się możliwość wspólnego spotykania się, nawiązywania kontaktów, kultywowania lokalnych tradycji i zwyczajów, rozwoju kulturalnego i rozwoju własnych zainteresowań. Remont świetlicy umożliwi organizowanie szkoleń i pokazów dla miejscowej społeczności. Działająca tam Ochotnicza Straż Pożarna będzie mogła organizować pokazy, zbiórki i szkolenia dla młodzieży i dorosłych a także zaszczepienie chęci ratowania życia ludzkiego u dzieci.

 

Całkowity koszt realizacji projektu: 13  000,00 zł

Wysokość przyznanej dotacji celowej: 10  000,00 zł

Data Opublikowania: 15/07/2020

Czytaj więcej

PRZYZNANE GRANTY SOŁECKIE 2019

  GRANTY SOŁECKIE 

DLA GMINY BEDLNO W 2019 ROKU\

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego przyznał granty sołeckie dla projektów w sołectwach z terenu województwa łódzkiego.
W tym roku z przyznanych dotacji skorzystają trzy sołectwa z naszej gminy: Głuchów, Stanisławice i Załusin.
A

                 
W sołectwie Głuchów realizowane zostanie zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej  w miejscowości Tomczyce”. Realizacja projektu polegać będzie na wykonaniu elewacji zewnętrznej budynku, malowaniu ścian zewnętrznych, wykończeniu części dachu i ścian wewnątrz obiektu.


W sołectwie Stanisławice realizowane zostanie zadanie pn. „ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stanisławice”. Realizacja projektu polegać będzie na wymianie podłogi oraz na instalacji ogrzewania świetlicy.


W sołectwie Załusin realizowane zostanie zadanie pn. „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Załusin”. Realizacja projektu polegać będzie na wymianie podłogi.

Każde z sołectw zadeklarowało wkład własny pieniężny oraz czynny w postaci zaangażowania mieszkańców w realizację przedsięwzięć. Realizacja projektów odbędzie się w terminie 1 lipca – 15 listopada 2019 r.

 

W dniu 22 lipca 2019 r. Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Andrzej Górczyński  wręczył granty w wysokości po 10  000,00 zł dla sołectwa: Głuchów, Stanisławice  i Załusin

Data Opublikowania: 14/07/2020

Czytaj więcej