Numer konta bankowego

 

numer konta :

BANK SPÓŁDZIELCZY

" Wspólna Praca" Bedlno

24 9021 0008 0010 6454 2000 0003