Współpraca z organizacjami pozarządowymi

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY BEDLNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3, UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE ZA 2018 ROK
Forum dla organizacji pozarządowych z zakresu sportu i turystyki
  FORMULARZ KONSULTACJI NA 2019r.
PROJEKT - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BEDLNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2019 rok
Ogłoszenie o konsultacjach w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”
Zarządzenie nr 82/2018 z dnia 08-08-2018 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytk
Sprawozdanie ze współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2017 rok  PROJEKT - PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY BEDLNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART.3 UST.3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 ROKU O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 rok
Ogłoszenie o konsultacjach w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.
ZARZĄDZENIE Nr 82/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o
  Uchwała Nr XII/109/2016 Rady Gminy Bedlno z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok. 02-12-2016.
Wyniki konsultacji społecznych 2016 rok
  Projekt - Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
Ogłoszenie Wójta Gminy Bedlno z dnia 09.09.2016r. w sprawie projektu
Zarządzenie Nr 88/2016 z dnia 9 września 2016r. w sprawie
Nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych. 07-09-2016
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy z organizacjami Pozarządowymi z 2015 rok.
Uchwała Nr VII/63/2015 Rady Gminy Bedlno z dnia 26 listopada 2015 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku
Informacja dotycząca wyborów do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
Wyniki konsultacji społecznych. 07-10-2015
Zarządzenie Wójta Gminy Bedlno Nr 129/2015 z dnia 08 września 2015r. oraz ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mow
Projekt uchwały Rady Gminy Bedlno w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na
Stwórz z nami Festiwal Zaangażowanych Łodzian!
ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI 21.05.2015
Sprawozdanie z realizacji programu za 2014 rok
Wyniki z konsultacji społecznych
Zaproszenie do współpracy w ramach Sieci Wspólpracy Seniorskich.
Program współpracy z organizacjami pozarządowymi - Uchwała Nr XXIX-2014 z dnia 10 października 2014r.
Projekt Uchwały Rady Gminy Bedlno w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”
Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w zakresie projektu „Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok”
Zarządzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08.09.2014 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu Współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy o działa
Ogłoszenie Wójta Gminy Bedlno z dnia 08.09.2014r. o konsultacjach społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu
Zarzadzenie Nr 98/2014 Wójta Gminy Bedlno z dnia 08 września 2014r. w sprawie przeperowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3
Zbiórki publiczne po nowemu - zmiana od 18 lipca 2014r. 18.07.2014r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi za 2013 rok
Program współpracy Gminy Bedlno z organizacjami pozarządowymi